new website coming soon

architecture & interior

Jan Van Rijswijcklaan 83 bus 4

2018 Antwerpen

info@catherineverbraeken.com

+32 479 96 73 08

instagram

© 2019  by CATHÉRINE VERBRAEKEN

Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Vlaamse Raad  Gedragscode: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten